Al sinds oktober hadden we het plan om naar de tentoonstelling van Da Vinci in het oude postkantoor in Rotterdam te gaan…en op de laatste dag van de tentoonstelling is het eindelijk gelukt.

Since October we already had planned to visit the exhibition of Leonardo Da Vinci. Today -at the final day of this exhibition– we finally had the opportunity to see this exhibition which was held in the old post office in Rotterdam.


Notitieboekje/ Little notebook


Zelftrommelende trommel (wanneer de kar in beweging komt, wordt het mechaniek geactiveerd)/Self Drumming Drum (The mechanism activated when the car is in motion)


Ontwerp voor een duikerspak, gemaakt van varkenshuid
Design for a diving suit, made of pigskin


Een paar van zijn bekende tekeningen/A few of his famous drawings

Leonardo da Vinci zag het lichaam als een prachtige, compacte machine geschikt voor een scala aan bewegingen.
Hij ontleedde en schetste de lichamen van meer dan 30 mensen van alle leeftijden. Niet alleen tekende hij jonge mensen, maar ook oude mensen met al hun rimpels. Hij was de eerste die artriosclerose ontdekte. (Overigens was in die tijd het ontleden van mensen verboden, waardoor hij snel en in het geheim hieraan moest werken)

Leonardo da Vinci saw the body as a beautiful, compact machine suitable for a variety of movements.
He dissected and sketched the bodies of more than 30 people of all ages. He drew not only young people, but also old people with all their wrinkles. He was the first who discovered artriosclerose. (At that time dissecting was forbidden, so he had to work quickly and secretly)


Vrij draaiende kogellagers (deze waren de basis voor de kogellagers zoals wij ze vandaag de dag nog gebruiken)


Windmeter/Anemometer


Oorlogsmachine/War Machine


Leonardo’s “vliegende schroef”, deze uitvinding wordt beschouwd als de voorloper van de hedendaagse helikopter.
Leonardo’s “Aerial Screw”, considered as an early helicopter.


Mona Lisa/ Monna Lisa

Dit is maar een kort overzicht van de gehele tentoonstelling, maar ik ben er wel achter dan Leonardo meer was dan alleen de man achter de Mona Lisa, het laatste avondmaal en de vliegmachines.
Veel van de mechanische technieken die we tot op de dag van vandaag gebruiken, komen voort uit de aantekeningen en ideeën van deze man die destijds als controversieel werd beschouwd.

This is just a brief overview of the entire exhibition, but I know now that Leonardo was more than just the man behind the Mona Lisa, the Last Supper and the flying machines.
Many of the mechanical techniques that we use today, are coming from the notes and ideas of this man who was regarded at that time as controversial.

Advertisements