Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de eerste aidsdiagnose werd gesteld. Vanwege dit feit wordt er vandaag wereldwijd extra aandacht besteed aan aids en het bestrijden hiervan. Tevens wordt er stilgstaan bij de slachtoffers van aids.
Inmiddels zijn al 25 miljoen mensen overleden en leven vandaag de dag 40 miljoen mensen met een hiv-infectie. Elke dag worden ongeveer 12.000 mensen, waarvan 4.800 jongeren, geïnfecteerd met het virus.

In 1988 werd voor de eerste keer de Wereld Aids Dag gehouden. Destijds was voor de meeste mensen de ziekte nog iets vaags en waren er veel vooroordelen. Zelfs in het ziekenhuis waar ik als leerling m’n diploma verpleegkunde poogde te halen.
Op de afdeling lag een jongen met aids. Wanneer we de jongen gingen wassen moesten we schorten om en handschoenen aan, de handdoeken en washandjes moesten in een aparte zak. Wanneer hij ging eten kreeg hij disposable bestek.
Dit alles verbaasde me zeer, zeker daar we op school net het onderwerp behandeld hadden en ik dus wist dat je het niet spontaan van een hand geven of elkaars bestek delen oploopt. Ik weigerde dan ook een schort te dragen wanneer ik de jongen ging helpen.
Op een dag had de jongen een ijsje en vroeg of ik ook wat van zijn ijsje wilde en samen deelde we het ijsje. Nog geen 10 minuten later zat ik op het kantoor van de hoofdzuster. Of ik wel wist waar ik mee bezig was.
Natuurlijk wist ik dat en vertelde op welke manieren je besmet kan raken met aids. Hierna was de hoofdzuster stil.

Dit was in 1988, maar ook nu hoor ik nog regelmatig vooroordelen of onzin over aids. Ook in Nederland gaan nog veel van deze veroordelen en onzinverhalen de ronde.
Jammer, maar er wordt hard aan gewerkt om ook de laatste vooroordelen de wereld uit te helpen en geld in te zamelen voor meer onderzoek en preventie. Dance4life is daar een goed voorbeeld van.

Advertisements